Biatora ocelliformis (Nyl.) Arnold

biatora

Jeden ze vzácnějších zástupců rodu v ČR s méně než 20 recentními lokalitami. Vyskytuje se především v zachovalých vlhkých podhorských a horských listnatých lesích poblíž vodních toků. V bohatě lesnatých oblastech, jakými jsou Šumava či Novohradské hory, pak může obývat i stinné smíšené a listnaté porosty na nižších vrcholech a jejich svazích, ať už jsou to pralesovité porosty (často suťového charakteru) či vlhčí hospodářské bučiny. Obvykle porůstá hladkou kůru mladších listnáčů při jejich bázích. Bývá často doprovázen jinými zástupci rodu, jako jsou B. helvola či B. efflorescens. Recentní nálezy tohoto lišejníku od nás pocházejí kromě jihozápadních Čech již jen z Orlických hor.

Literatura: Printzen C. & Palice Z. (1999): The distribution, ecology and conservational status of the lichen genus Biatora in central Europe. – Lichenologist 31: 319–335.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BiatoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 27, z toho ověřených 26. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024