Biatora pontica Printzen & Tønsberg

biatora pontická

Obvykle sterilní sorediózní druh humidních listnatých lesů byl v ČR zaznamenán teprve recentně, a to v zachovalých aluviálních lesích na jižní Moravě. Skutečné rozšíření tohoto taxonu u nás bude patrně rozsáhlejší. Nicméně v nižších polohách, kde je možné jeho výskyt nejvíce očekávat, jsou lesy často degradované eutrofizací a intenzivním managementem, málo lichenologicky atraktivní a z velké části neprozkoumané. Abundanci a rozšíření tohoto druhu u nás bude možné lépe posoudit až v budoucnu. Na místech svého výskytu je tato biatora obvykle přítomna ve větších populacích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BiatoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024