Biatora radicicola Printzen, Palice & J. Halda

biatora

Tento lišejník je makroskopicky podobný běžnému druhu Lecidella elaeochroma, který se však ekologicky i mikroskopicky výrazně liší. Jedná se o nedávno popsaný vlhkomilný druh. Typicky roste na vyčnívajících, občasně oplachovaných kořenech stromů při březích vodních toků nebo na bázích a exponovaných kořenech listnatých stromů v řídkých horských lesích s bohatou pokrývkou sněhu, např. v ledovcových karech. V ČR je druh známý zatím pouze z Orlických hor (údolí Metuje a Divoké Orlice) a Hrubého Jeseníku (Malá kotlina). Ve Švédsku byl nedávno také objeven na vlhkých kamenech v horských bezlesých oblastech (Ekman et al. 2019).

Literatura: Printzen C., Halda J.P., McCarthy J.W., Palice Z., Rodriguez-Flakus P., Thor G., Tønsberg T. & Vondrák J. (2016): Five new species of Biatora from four continents. – Herzogia 29: 566–585. Ekman S., Svensson M., Westberg M. & Zamora J.C. (2019): Additions to the lichen flora of Fennoscandia III. – Graphis Scripta 31: 34–46.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BiatoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024