Biatora veteranorum Coppins & Sérus.

biatora bílá

Mikrolišejník upřednostňující staré lesní porosty s dostatkem stojícího mrtvého dřeva. Optimální podmínky nachází na suchém trouchnivějícím dřevu přestárlých stromů, pahýlů a pomalu tlejících pařezů, ale i rozměrnějších padlých kmenů hlavně v jedlobukových pralesovitých porostech. Lze ho najít ale i v doubravách, bučinách a smrčinách. Mimo dřevo se vyskytuje také na borce dubů a bázích starších smrků či jedlí. Obvykle bývá nacházen jen v pyknidiálním stádiu, ale v optimálních podmínkách může i bohatě fruktifikovat. Rozšíření tohoto druhu v ČR se poměrně věrně překrývá s výskytem zachovalejších lesních porostů pralesovitého typu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Biatora

nejčastější synonyma:Catillaria alba

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 170, z toho ověřených 170. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024