Biatora vernalis (L.) Fr.

biatora jarní

Ač z našeho území existuje řada historických údajů pod tímto jménem (cf. Vězda & Liška 1999), výskyt tohoto taxonu v ČR nebyl spolehlivě doložen (Printzen & Palice 1999). Poznámkou o sporném výskytu byl také komentován v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999). Z těchto důvodů nebyl ani hodnocen z hlediska kategorizace ohrožení (Liška et al. 2008, Liška & Palice 2010) a otázka jeho výskytu u nás zůstává otevřená. Nejbližší ověřené lokality tohoto druhu se nacházejí v Alpách a východních Karpatech, kde je obyvatelem vlhkých bučin.

Literatura: Printzen C. & Palice Z. (1999): The distribution, ecology and conservational status of the lichen genus Biatora in central Europe. – Lichenologist 31: 319–335. Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České Republiky. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BiatoraČervený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024