Bilimbia fuscoviridis Anzi

šálečka tmavozelená

Tato tmavě zelená až šedozelená krusta se světle zelenými sorály se zpravidla vyskytuje jako sterilní lišejník a apotécia vytváří vzácně. Jde o saxikolní druh, typicky nalézaný na stinných vápnitých skalách. V ČR se vyskytuje od nížin do hor, ale nejčastější je v pahorkatinách, v oblastech s výskytem vápencových skal, např. v Českém a Moravském krasu. Roste ale také na bazických nebo živinami obohacených silikátových skalách. Ve střední Evropě je tento lišejník poměrně řídce uváděn, což bude zřejmě ovlivněno jeho částečným přehlížením.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bilimbia

nejčastější synonyma:Bacidia fuscoviridis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 158, z toho ověřených 60. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024