Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins

šálečka

Šálečka charakteristická světle šedou, granulózní až šupinovitou stélkou, s tmavšími středy jednotlivých šupin a zpravidla nahloučenými kulatými apotécii. Roste na vápnité půdě, mechorostech a rostlinných zbytcích, často ve spárách skal. Vykazuje výraznou afinitu k vápnitým horninám v chladnějších oblastech. Ve střední Evropě je proto vázána především na vápencové hory, kde může patřit k hojným lišejníkům. V ČR se ale nachází nedostatek vhodných stanovišť, tudíž je tento druh na našem území vzácný. Publikované recentní údaje pocházejí pouze z Hrubého Jeseníku a Českého krasu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Bilimbia

nejčastější synonyma:Mycobilimbia lobulata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024