Bilimbia microcarpa (Th. Fr.) Th. Fr.

šálečka maloplodá

Korovitý lišejník se zelenošedou stélkou a s drobnými hnědými plodnicemi. Tento lišejník je „zdrobnělinou“ příbuzného druhu B. sabuletorum, od kterého se odlišuje drobnějšími plodnicemi a kratšími, zpravidla pouze čtyřbuněčnými spórami. Přestože je to uznávaný druh, není vyloučeno, že se jedná o extrémní formu druhu B. sabuletorum. Vyskytuje se na stélkách mechů na různých substrátech (na bazických skalách a kamenech, mrtvém dřevu a snad také na úživné borce). V ČR je recentně udáván ze Šumavy, Beskyd, Českého krasu a Hrubého Jeseníku. Některými autory je však považován za arkto-alpinský lišejník s optimem nad horní hranicí lesa (např. Nimis et al. 2018).

Literatura: Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BilimbiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024