Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold

šálečka pískomilná

Velmi variabilní druh s pleťovými až černými kulovitými apotécii a světle šedou až šedozelenou stélkou. Ekologicky je vázaný na různé substráty na vápnitém podkladě – typicky na mechorosty, půdu, ale také na skály. Objevuje se na přirozených výchozech i antropogenních biotopech (beton, zdi apod.). Vzácněji bývá nalézán na mechatých kmenech listnatých stromů s vyšším pH borky. V Evropě patří k hojným druhů. V ČR je lokálně hojný v oblastech s vápnitými horninami od nížin do hor. Mimo ně je víceméně vázaný na antropogenní substráty a objevuje se roztroušeně.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BilimbiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 286, z toho ověřených 151. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024