Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vězda & Poelt

biatora černopurpurová

Korovitý lišejník vzdáleně připomínající zdrobnělé zástupce rodu Bryobilimbia či některé jiné lišejníky s lecideovitými plodnicemi. Apotecia jsou tmavá (červenohnědá až téměř hnědočerná), ale nekarbonizovaná, někdy za vlhka rosolovitá a s poměrně výrazně vystouplým okrajem, takže v čerstvém stavu mohou připomínat dokonce gyalektoidní lišejníky (např. rod Gyalidea). Charakteristickým znakem jsou poměrně krátké, široce elipsoidní, tlustostěnné dvoubuněčné askospory, které mohou být uprostřed i nepatrně zaškrcené a sestávat se z různě velkých buněk.

Objevuje se jak na hladké, tak i hrubší, často více zvětralé borce zejména listnatých stromů. Výjimkou nejsou odumírající či již mrtvé stromy. Hojný je výskyt na dřevu, různě tvrdém a v různém stupni rozkladu, např. na dosud žijících torzech stromů, pahýlech, ležících kládách aj. Nejčastějším biotopem jsou zachovalé staré lesy s dostatkem starých a odumírajících stromů a mrtvého dřeva. Najdeme ho, ale i ve stromořadích či starších hospodářských lesích. Na našem území se vyskytuje relativně vzácně, a to především v přírodně zachovalejších, zvláště pak podhorských a horských oblastech. Podobný charakter rozšíření vykazuje i v rámci střední Evropy. Hojnější se zdá být v západní části kontinentu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae CatinariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 57, z toho ověřených 57. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024