Catinaria neuschildii (Körb.) P. James

biatora

Tento nenápadný lišejník je v terénu nerozpoznatelný od podobného druhu C. atropurpurea, od něhož se liší větším počtem spor ve vřecku (12–16). Vyskytuje se převážně na starších listnatých dřevinách s vyšším pH borky v boreálních a horských oblastech. Ve střední Evropě i v ČR se jedná o vzácný druh. Z našeho území je znám pouze z několika lokalit na Šumavě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae CatinariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024