Biatora vacciniicola (Tønsberg) Printzen

biatora brusnicová

Horský, arkto-alpinský sorediózní zástupce rodu, známý především z větví různých keřů a mladých stromů. Jediný doklad od nás pochází z kmínku borůvky z pralesovité horské smrčiny v NPR Praděd v Hrubém Jeseníku. Protože je tento druh většinou sterilní a snadno přehlédnutelný, budoucí výzkumy by mohly odhalit jeho výskyt i v dalších našich vyšších pohořích.

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BiatoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024