Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Körb.

biatorela klášterní

Drobný epifytický lesní lišejník, typicky porůstající stinnou a zvětralou („úživnější“) borku starších listnáčů, případně dřevin s přirozeně vyšším pH borky (např. javor mléč, babyka, jilm apod.). Nejvíce recentních dokladů pochází z jihozápadních Čech, především ze Šumavy, ale také ze zalesněných údolí a úvalů na jižní Moravě. Roztroušený je také v pralesovitých rezervacích v severovýchodní části republiky.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes incertae sedis Lichinomycetes BiatoridiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 108, z toho ověřených 101. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024