Biatoridium delitescens (Arnold) Hafellner

biatorela

Epifytický lišejník velmi podobný běžnějšímu druhu Biatoridium monasteriense, od něhož se liší chybějící nebo jen nepatrně vyvinutou stélkou. Ekologie obou druhů je prakticky totožná. Jediný publikovaný údaj z ČR pochází z borky javoru mléče na lokalitě Jilmová skála na Šumavě. Jeho celkové rozšíření je málo známé, ale pravděpodobně se jedná o vzácný lišejník.

Literatura: Malíček J. & Palice Z. (2015): Epifytické lišejníky Jilmové skály na Šumavě. – Bryonora 56: 56–71.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes incertae sedis Lichinomycetes BiatoridiumČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024