Vezdaea stipitata Poelt & Döbbeler

mizenka stopkatá

Jeden ze dvou drobných zástupců rodu schopných tvořit stopkatá, za vlhka poloprůhledná apotecia. Ta mohou částečně připomínat synnemata lišejníku Dictyocatenulata alba, která však bývají čistě bílá, výrazně větší a rostou téměř výhradně na vlhkých bázích listnatých stromů. Na rozdíl od vzhledově podobného druhu V. leprosa vytváří V. stipitata pouze filmovitou lesklou stélku bez goniocyst. Spolehlivě by se tyto dva taxony měly odlišit podle parafýz (Chambers & Purvis 2009).

Tato mizenka porůstá méně stabilní organické substráty, zejména mechorosty, detritus či makrolišejníky (např. rodu Peltigera). Nemá zcela vyhraněné stanovištní nároky. Může se vyskytovat v pralesovitých porostech, na zemi v subalpínských polohách nad horní hranicí lesa, ve vápencových oblastech, ale i v městských aglomeracích. Jediný český doklad pochází ze Šumavy z pralesovitého porostu na Hraničníku (Palice 1999), ale vzhledem k široké ekologické valenci lze očekávat nalezení tohoto druhu i na jiných lokalitách u nás.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Chambers S. P. & Purvis O. W. (2009): Vezdaea Tscherm.-Woess & Poelt (1976). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A. [eds], The lichens of Great Britain and Ireland, p. 958–961, British Lichen Society, London.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Vezdaeales Vezdaeaceae VezdaeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024