Vezdaea rheocarpa Poelt & Döbbeler

mizenka zvrásněná

Jeden ze dvou zástupců rodu s bledými nízkými plástvovitými plodnicemi a jednobuněčnými askosporami. Apotécia obsahují velmi krátké volné parafýzy a askospory mají drsný povrch na rozdíl od podobného druhu V. retigera, kde mají askospory hladký povrch a parafýzy jsou dlouhé, těsně přilnuté ke vřeckům. Je to jeden z mála zástupců rodu Vezdaea, který je dobře poznatelný i ve sterilním stavu díky charakteristických goniocystám, z kterých nepravidelně trčí často rohovitě zahnuté, poměrně dlouhé výrůstky, mnohdy delší než 5 µm.

Podobně jako většina jeho příbuzných roste jak na přirozených, tak na zcela antropogenních substrátech industriálního charakteru. U nás je druh poměrně často sbírán např. na starých, odumírajících stélkách hávnatek. I když existuje relativně málo publikovaných nálezů, jedná se zcela jistě o přehlížený druh.

Literatura: Poelt J. & Döbbeler P. (1975): Über moosparasitische Arten der Flechtengattung Micarea und Vezdaea. – Botanische Jahrbücher für Systematik 96: 328–352. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Vezdaeales Vezdaeaceae VezdaeaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024