Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.

vousatec Nádvorníkův

Vousatec Nádvorníkův je u nás vzácným druhem. Recentní údaje pocházejí jen ze Šumavy. V minulosti se vyskytoval také v Jizerských horách a Hrubém Jeseníku. Roste jak na stromech, především smrcích, tak na skalách v horských vlhkých lesích. Celkový areál druhu je rozsáhlý – vyskytuje se v Evropě, Africe, Asii, na Havaji a v Severní Americe. Obsahem sekundárních metabolitů i vzhledově je velmi podobný taxonu B. capillaris, který je však v současné době zahrnován pod variabilní druh B. fuscescens. Liší se od něj přítomností tzv. spinulí na stélce a celkově (světle) šedou barvou.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae BryoriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024