Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.

pukléřka ostnatá

Relativně častý terikolní druh, rostoucí u nás na živinami chudých, písčitých půdách v suchých řídkých trávnících, vřesovištích, světlých lesích, ale i na holé zemi od nížin do hor na většině území. Celkový areál druhu je téměř kosmopolitní. Vyskytuje se ve všech oblastech vyjma tropů, nejhojnější je v mírném pásu. Podle recentní studie (Lutsak et al. 2020) se v ČR vyskytují oba nově rozlišované poddruhy – nominátní i subsp. steppae. Druhý jmenovaný poddruh se odlišuje tlustší kůrou a přítomností kyseliny norstiktové, která u C. aculeata zpravidla chybí.

Literatura: Lutsak T., Fernández-Mendoza F., Kirika P., Wondafrash M. & Printzen C. (2020): Coalescence-based species delimitation using genome-wide data reveals hidden diversity in a cosmopolitan group of lichens. – Organisms Diversity and Evolution 20: 189–218.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae CetrariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 363, z toho ověřených 127. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024