Cetraria ericetorum Opiz

pukléřka vřesovištní

Pukléřku vřesovištní, jak již druhový název napovídá, můžeme u nás nejčastěji potkat na vřesovištích a podobných stanovištích na kyselých půdách od nížin do subalpínského pásma, ale také ve světlých borech. Je však výrazně vzácnější nežli podobná C. islandica, od níž se liší celkově menší velikostí, užšími laloky, umístěním pseudocyfel a sekundárními metabolity. V rámci celkového areálu druhu je rozeznáváno několik poddruhů, z nichž nominátní se vyskytuje v Evropě, Mongolsku a na severovýchodě Severní Ameriky.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae CetrariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024