Buellia leptocline (Flot.) Körb.

buelie

Buelie s amyloidní dření (I+ modře) a charakteristickou anatomií okraje apotécií, který je uvnitř hnědooranžový a tvoří nápadný oranžově-červený roztok po přidání KOH do mikroskopického preparátu (leptocline-typ podle Scheideggera 1993). Makroskopicky se podobá například druhu Adelolecia pilati.

Vyskytuje se na dešti exponovaných plochách silikátových skal. V Evropě je vzácnějším zástupcem rodu s boreálně-montánním až arkto-alpinským rozšířením. Z ČR existuje několik historických údajů (viz katalog Vězda & Liška 1999) převážně z našich vysokých pohoří. V současnosti je druh znám z rulových skal Žalostná ve vrcholových partiích Keprníku v Jeseníkách, z Velké Pleše na Křivoklátsku a z vrchu Hůrka ve Slavkovském lese.

Literatura: Scheidegger C. (1993): A revision of european saxicolous species of the genus Buellia De Not. and formerly included genera. – Lichenologist 25: 315–364.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024