Buellia microcarpa Vondrák & Malíček

buelie maloplodá

Drobná buelie s šedohnědými radiálními stélkami o průměru jen několik mm a se zanořenými černými apotécii. Neobsahuje žádné sekundární metabolity zjistitelné pomocí TLC. Patrně se podobá druhu B. stellulata, který se liší bohatou tvorbou sekundárních metabolitů (atranorin, konfluentová a 2’-O-methylperlatolová kyselina).

Vyskytuje se na osluněných, živinami obohacených silikátových kamenech ve stepních biotopech či na otevřených sutích. Doprovodnými druhy jsou například Acarospora veronensis, Amandinea punctata, Rinodina aspersa a Verrucaria nigrescens. Druh byl recentně popsán z ČR (Vondrák et al. 2022) z několika lokalit na Křivoklátsku a z příbramských uranových hald, kde rostl společně s velmi podobnou Buellia aethalea. Poté byl nalezen také na znělcových sutích v Českém středohoří (Lipská hora) a na čediči Lysé skály u Provodína. Jde pravděpodobně o častější pionýrský lišejník xerotermních biotopů, který dosud unikal pozornosti.

Literatura: Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024