Buellia microcarpa Vondrák & Malíček

buelie maloplodá

Drobná buelie s šedohnědými radiálními stélkami o průměru jen několik mm a se zanořenými černými apotécii. Neobsahuje žádné sekundární metabolity zjistitelné pomocí TLC. Patrně se podobá druhu B. stellulata, který se liší bohatou tvorbou sekundárních metabolitů (atranorin, konfluentová a 2’-O-methylperlatolová kyselina).

Vyskytuje se na osluněných, živinami obohacených silikátových kamenech ve stepních biotopech či na otevřených sutích. Doprovodnými druhy jsou například Acarospora veronensis, Amandinea punctata, Rinodina aspersa a Verrucaria nigrescens. Druh byl recentně popsán z ČR (Vondrák et al. 2022) z několika lokalit na Křivoklátsku a z příbramských uranových hald, kde rostl společně s velmi podobnou Buellia aethalea. Jde pravděpodobně o častější pionýrský lišejník xerotermních biotopů, který dosud unikal pozornosti pro svou drobnost.

Literatura: Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): Cinderella became the princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited Central European landscape. – Preslia xx: xx–xx.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Buellia

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023