Buellia uberior Anzi

buelie

Buelie s drobnými černými apotécii vnořenými do světle šedé stélky. Svým vzezřením se podobá běžné B. aethalea, od které se liší přítomností gyroforové kyseliny ve stélce (červená reakce s chlornanovým iontem), a je charakteristická svým lichenikolním růstem především na stélkách druhu Schaereria fuscocinerea.

Vyskytuje se na exponovaných tvrdých kyselých silikátových kamenech a skalách v subalpinském až alpínském stupni. V Evropě se jedná o široce rozšířenou, ale vzácnou buelii. Nejvíce lokalit je známých z Alp (Scheidegger 1987). V ČR byla nalezena v minulosti na Mužských a Poledních kamenech v Krkonoších (Kuťák 1926, Scheidegger 1987). Recentně je známa z rulových skal Žalostná ve vrcholových partiích Keprníku v Jeseníkách.

Literatura: Scheidegger C. (1987): Buellia uberior und B. miriquidica (Physciaceae, Lecanorales), zwei lichenicole Krustenflechten auf Schaereria tenebrosa. – Botanica Helvetica 97: 99–116. Kuťák V. (1926): Příspěvek k lichenologii Krkonoš. – Preslia 4: 20–29.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024