Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.

svícníček žloutkový

Jeden z nejběžnějších žlutých lišejníků na našem území. Vyznačuje se šupinovitou až areolovitou stélkou, která je zpravidla bohatě plodná. Populace s méně vyvinutou stélkou jsou zaměnitelné s vápnomilným taxonem C. aurella. Svícníček žloutkový má poměrně širokou ekologii. Hojný je na různých silikátových a vulkanických horninách. Mimo přirozené výchozy se běžně vyskytuje i na antropogenních stanovištích (např. střechy a zídky). Vzácně se objevuje na opracovaném dřevě nebo bázích stromů, a to hlavně na prašných místech. Jeho rozšíření je téměř kosmopolitní. V Evropě i v ČR patří k hojným lišejníkům, rozšířeným od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 493, z toho ověřených 303. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024