Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau

svícníček

Svícníček, jehož stélku tvoří žluté granulky. Ty mohou být u některých forem velmi jemné, takže může připomínat zástupce ze skupiny Candelariella efflorescens agg. Patří k poměrně běžným druhům především na borce listnatých dřevin (typicky jasanů a dubů). Ojediněle se objevuje také na dřevě. Roste zejména v prosvětlených listnatých a smíšených lesích, ale i v parcích či stromořadích. Vyhýbá se silně eutrofizovaným i acidifikovaným stanovištím. V Evropě i v ČR se jedná o široce rozšířený a častý lišejník.

Candelariella xanthostigma je součástí komplexu několika vzájemně podobných epifytických taxonů, z nichž by se v ČR mohly teoreticky vyskytovat dva subrecentně popsaní zástupci – C. faginea a C. boleana. Tyto druhy jsou známé především z hor mediteránní Evropy, ale vzácněji zaznamenávané rovněž v nižších polohách Alp, Karpat či na Kavkaze. Odlišují se především anatomickými znaky, v počtu a tvaru askospor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 586, z toho ověřených 436. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024