Candelariella xanthostigmoides (Müll. Arg.) R. W. Rogers

svícníček

Lišejník z agregátu C. efflorescens, charakteristický žlutými sorály, které zpravidla vyrůstají na drobných šupinách a mohou i splývat v souvislou krustu. Druh lze spolehlivě určit až na základě plodného materiálu pomocí vřecek s osmi spórami. Plodnice jsou však přítomny relativně vzácně.

Rozšíření a ekologie druhu v Evropě i v ČR zatím nejsou podrobně známy. Poprvé byl z Evropy publikován teprve před necelými deseti lety (Westberg & Clerc 2012), nicméně správné užívání tohoto jména pro evropské populace bude ještě nutné dále studovat. Taxon C. xanthostigmoides byl popsaný z Austrálie a vykazuje v rámci svého širokého areálu značnou variabilitu. Předpokládá se, že mezi sorediozními populacemi s osmi askosporami ve vřecku se vyskytuje více taxonů (Lendemer & Westberg 2010). Dle dosavadních údajů se zdá, že se jedná o běžný lišejník především na horizontálních plochách větví a (často nakloněných) kmenech především listnatých dřevin. Může vytvářet rozsáhlé povlaky a na mnoha místech se jedná o jeden z dominujících lišejníků nitrofilních společenstev v lesích, parcích a na křovinách i solitérních stromech v zemědělské krajině. Vzácně se vyskytuje i na dřevě.

Literatura: Lendemer J. C. & Westberg M. (2010): Candelariella xanthostigmoides in North America. – Opuscula Philolichenum 8: 75–81. Westberg M. & Clerc P. (2012): Five species of Candelaria and Candelariella (Ascomycota, Candelariales) new to Switzerland. – MycoKeys 3: 1–12.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae Candelariella


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 68, z toho ověřených 60. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024