Candelariella viae-lacteae G. Thor & V. Wirth

svícníček

Druh charakteristický svou šedou granulózní stélkou, s jejíž barvou kontrastují žlutá lekanorovitá apotécia. Tento epifyt roste ve víceméně nitrofilních společenstvech na borce listnatých dřevin, vzácně i jehličnanů. Patří k vzácným submediteránním lišejníkům a ze střední Evropy je znám pouze z několika lokalit. V ČR byl zatím nalezen jen na borce dubu na Děvíně v CHKO Pálava.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Candelariales Candelariaceae CandelariellaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024