Catillaria atomarioides (Müll. Arg.) H. Kilias

biatora

Nenápadný lišejník s velmi drobnými černými apotecii (do 0,2 mm v průměru). Od podobného druhu C. chalybeia se liší, kromě velikosti apotecií, především bezbarvým hypoteciem. Roste na tvrdých silikátových skalách, často minerálně bohatých (např. hadcích), od nížin do hor. Může se vyskytovat také na antropogenních substrátech. Preferuje druhově chudá mikrostanoviště. Evropské rozšíření je široké, od jižní boreální zóny po Středomoří, s oceánickými tendencemi. Z ČR byla C. atomarioides poprvé publikována z hadců ve Slavkovském lese (Peksa 2011). Od té doby byla zjištěna na několika dalších lokalitách (Křivoklátsko, střední Povltaví, Třebíčsko) a pravděpodobně bude nalezena i jinde.

Literatura: Peksa O. (2011): Lišejníky národní přírodní památky Křížky. – Sborník muzea Karlovarského kraje 19: 259–272.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Catillariaceae CatillariaČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024