Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr.

biatora

Lišejník s pleťově hnědými až černohnědými plodnicemi s výrazným excipulem a charakteristickými dvoubuněčnými askosporami, které jsou široce elipsoidní a jejich buňky nestejně velké. Vyskytuje se na mrtvém dřevě, vzácněji také na borce. Upřednostňuje dřevo položené blízko zemi, což naznačuje preferenci k stanovištím s vytrvávající sněhovou pokrývkou během zimy. Jedná se o lišejník horských a boreálních lesů, který je v Evropě široce rozšířený, avšak uváděný jen zřídka. V ČR byl nalezen pouze v PR Malý Javorník v CHKO Beskydy, kde rostl na tvrdém dřevě ležící bukové klády.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Catillariaceae Catillaria


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024