Catillaria fungoides Etayo & van den Boom

biatora houbovitá

Druh popsaný poměrně nedávno z Iberského poloostrova (van den Boom & Etayo 2001) a brzy na to nalezený i v dalších oblastech Evropy. Od velmi podobné C. nigroclavata se liší především černě sorediozní stélkou. Druhové jméno je odvozeno od podobnosti sorálů se sporodochii lichenikolních hub. Najdeme ho většinou na eutrofizované borce solitérních listnatých stromů (nejčastěji jasanů), typicky na větvích nebo kmenech mladých exemplářů. Často roste spolu se zmíněnou C. nigroclavata. Z našeho území byl poprvé publikován z jižních Čech a jižní Moravy (Malíček et al. 2014). Nálezů existuje stále jen omezené množství a pocházejí z nižších a středních poloh.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284. van den Boom P. P. G. & Etayo J. (2001): Two new sorediate species of lichens in the Catillariaceae from the Iberian Peninsula. – Lichenologist 33: 103–110.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Catillariaceae CatillariaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 27, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024