Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal.

biatora

Roztroušeně se vyskytující saxikolní druh, ekologicky málo vyhraněný, rostoucí na různých typech silikátových skal, včetně vápnitých, někdy i periodicky smáčených vodou, od nížin do hor. Nevyhýbá se ani antropogenním substrátům, např. zdím. Od podobného vápnomilnějšího druhu C. lenticularis se liší především ekologií a černou barvou apotecií se zřetelným okrajem. Od C. atomarioides pak hnědým hypotheciem a většími apotecii. V Evropě je C. chalybeia široce rozšířena. Z našeho území pochází jen několik málo historických údajů. Vězda (1960) ji uvádí od Tišnova a Mohelna jako druh dosud z území státu neznámý, ale patrně přehlédl publikované údaje Servíta z okolí Prahy, který dokonce odtud popsal novou terikolní formu (Servít 1930). V současné době je tento lišejník znám z řady lokalit roztroušeně po celé ČR.

Literatura: Servít M. (1930): Flechten aus der Čechoslovakei. I. Die Umgebung von Praha. – Věstník Královské české společnosti nauk 1929/13: 1–50. Vězda A. (1960): Doplňky k rozšíření lišejníků na Moravě II. – Sborník Klubu Přírodovědeckého 32: 47–54.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Catillariaceae CatillariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 38. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024