Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr.

biatora čočkovitá

Saxikolní vápnomilný druh s poměrně širokou ekologickou valencí, charakteristický červenohnědými až hnědočernými apotecii bez výrazného okraje. Roste jak na přirozených skalních výchozech, převážně vápencových, vzácněji i jiných bazických, tak na antropogenních substrátech ve městech (zdi, malta) od nížin do hor. V Evropě je široce rozšířen s těžištěm v mírných temperátních oblastech. Na našem území se vyskytuje převážně ve vápencových oblastech a vzácně i jinde.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Catillariaceae CatillariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 50, z toho ověřených 48. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024