Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt

pukléřka alpinská

Zřejmě vzácná boreální pukléřka, blízká druhu C. aculeata, od níž se liší drobnými morfologickými znaky, ale nejspolehlivější určení je pomocí molekulárních metod (Lutsak et al. 2020). Její rozšíření a ekologie jsou vzhledem k problematické identifikaci a častým záměnám málo známé. Zdá se, že roste na podobných stanovištích jako C. aculeata, ale vykazuje afinitu k chladným regionům. Údaje z ČR jsou založeny na nespolehlivých morfologických znacích a je nutná jejich revize. Výskyt C. muricata je potenciálně možný v našich nejvyšších pohořích.

Literatura: Lutsak T., Fernández-Mendoza F., Kirika P., Wondafrash M. & Printzen C. (2020): Coalescence-based species delimitation using genome-wide data reveals hidden diversity in a cosmopolitan group of lichens. – Organisms Diversity and Evolution 20: 189–218.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae CetrariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 16, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024