Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell

prachouleček krátkonohý

Nápadnější zástupce rodu se zanořenou stélkou a svítivě žlutozeleně ojíněnými plodnicemi. Patří k charakteristickým lišejníkům starých listnatých lesů mírného pásma, zvláště pak bučin. Ve střední Evropě bývá nejčastěji nacházen na odumírajících bucích a jejich torzech, kde osídluje převážně dřevní část kmenů skrytou před přímým spadem srážek. Vzácněji se objevuje ve skulinách borky stromů, a to převážně těch s vyšším pH borky. V rámci Evropy je prachouleček krátkonohý široce rozšířeným, ale roztroušeným druhem. V ČR se více objevuje pouze v lesnatých, podhorských a horských oblastech s dostatkem starých lesních porostů. Jinak je vzácný a v mnohých oblastech zcela chybí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 186, z toho ověřených 171. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024