Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg.

prachouleček hnědavý

Lišejník se zpravidla zanořenou stélkou a neojíněnými plodnicemi, který je v terénu někdy stěží odlišitelný od hojnější C. xyloxena. Od zmíněného druh se dá ve sporných případech spolehlivě rozeznat podle fotobionta, který u C. brunneola náleží kokální zelené řase rodu Symbiochloris (dříve Dictyochlorop­sis), zatímco u C. xyloxena patří rodu Stichococcus.

Nejčastěji roste na relativně měkkém tlejícím dřevu pahýlů a pařezů jehličnanů a některých listnáčů (např. dubů). Vzácně se objevuje přímo na kyselé borce. Prachouleček hnědavý je (dle současného taxonomického pojetí) uváděn napříč většinou kontinentů. Ve střední Evropě i na našem území se vyskytuje roztroušeně, a to převážně ve starších lesních porostech a stinných zalesněných údolích v podhorských a horských oblastech.

Ve střední Evropě připadá v úvahu výskyt morfologicky velmi podobného boreálního taxonu Chaenotheca obscura (G.Merr.) Nádv. (blíže viz Selva & McMullin 2020), který byl nedávno popsán ze Severní Ameriky jako C. balsamconensis (Allen & McMullin 2015). Později byl tento nebo jemu velmi blízce příbuzný taxon objeven také v Estonsku (Suija et al. 2016, jako Chaenotheca sp.) a Švédsku (Westberg et al. 2021, jako C. balsamconensis). Lišejník je ekologicky úzce vázaný na staré či odumřelé plodnice krátkověké chorošovité houby bránovitce (Trichaptum spp­.).

Literatura: Allen J.L. & McMullin R.T. (2015): Chaenotheca balsamconensis, a new calicioid lichen on Trichaptum abietinum from North America that is benefiting from widespread conifer fatalities. – Bryologist 118: 54–58. Suija A., Suu A. & Lõhmus P. (2016): Substrate specificity corresponds to distinct phylogenetic lineages: the case of Chaenotheca brunneola. – Herzogia 29: 355–363. Selva S.B. & McMullin R.T. (2020): An update of G.K. Merrill’s 1909 “Lichen notes no. 14”. – Mycotaxon 135: 333–337. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A. & Ekman S. (2021): Santesson’s Chec­klist of Fennoscandian Lichen-Forming and Lichenicolous Fungi. – Uppsala University: Museum of Evolution.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 218, z toho ověřených 166. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024