Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg.

prachouleček zelenavý

Druh se vyznačuje žlutě ojíněnými plodnicemi a poměrně variabilní, bradavičnatou až někdy i zanořenou stélkou. Roste na dřevě a borce starších a přestárlých listnatých dřevin, vzácněji i jehličnanů (zejména jedlí), a jejich pahýlech a torzech. V ČR se nejčastěji vyskytuje v pralesovitých porostech na pahýlech buků. Patří k vzácným lišejníkům a nejbohatší populace se v současné době nacházejí zejména v zachovalých lesnatých územích (Šumava, Český les, Novohradské hory). V rámci Evropy se prachouleček zelenavý vyskytuje roztroušeně až vzácně a vykazuje nápadnou vazbu ke starým stromům či starým lesním porostům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 87, z toho ověřených 74. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024