Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.

prachouleček žlutý

Relativně nápadný zástupce rodu se žlutou granulózní až areolkovitou stélkou a žlutě ojíněnými plodnicemi. Chaenotheca chrysocephala roste na kyselé borce stromů, zvláště pak smrků a dubů, ale také např. na dřevu pahýlů. Častěji se objevuje na starších stromech a v zachovalejších lesních porostech. V intenzivně obhospodařované a kulturní krajině bývá relativně vzácná. Její areál zaujímá mírný a boreální pás obou polokoulí. V ČR patří k lokálně hojným lišejníkům rozšířeným na většině území od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 510, z toho ověřených 428. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024