Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

prachouleček popelavý

Prachouleček s nízkými apotécii, která jsou charakteristicky hustě bíle ojíněná, na bázi s téměř bezbarvou stopkou a dobře vyvinutou granulkovitou stélkou. Potenciálně je tento druh zaměnitelný za špatně vyvinuté exempláře běžného druhu C. trichialis, od kterého se pozná mj. většími askosporami.

Typickým substrátem C. cinerea je rozbrázděná borka starých listnatých stromů v pralesovitých porostech. V severní Evropě jsou však známé i populace porůstají odumírající mechorosty a suché listy dryádek (Tibell 1999). V Evropě se druh řadí k nejvzácnějším zástupcům rodu s velmi omezeným množstvím recentních údajů. Z našeho území je uváděna pouze historicky z jediného dokladu M. Servíta z borky buku v okolí Javořice na Českomoravské vysočině (Servít 1910), ke kterému se vztahují i ostatní odkazy v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999).

Literatura: Servít M. (1910): První příspěvek k lichenologii Moravy. − Zprávy Kommisse pro Přírodovědecké Prozkoumání Moravy, oddělení botanické, Brno, 6: 1−83. Tibell L. (1999): Calicioid lichens and fungi. – Nordic Lichen Flora 1: 20–94.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024