Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig.

prachouleček rezavý

Nejhojnější český zástupce rodu, který se vyznačuje šedou, lokálně rezavou stélkou. Špatně vyvinuté exempláře s chybějícími oranžovými pigmenty ve stélce je možné zaměnit např. s atypickými exempláři druhu C. trichialis, který je odlišitelný menšími askosporami a jiným fotobiontem.

Je rozšířen na kyselé borce jehličnatých i listnatých dřevin, dále také na mrtvém stojícím dřevě. Hojný je v různých lesních porostech včetně mladších hospodářských lesů, ale objevuje se i na starších solitérech a v alejích či v parcích. Rozšířen je na celém území ČR i Evropy. Je tolerantní k znečištění ovzduší a acidifikaci substrátů, takže přetrval i v oblastech zasažených imisemi oxidů síry.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1350, z toho ověřených 879. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024