Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell

prachouleček plevnatý

Lišejník se žlutozelenou práškovitou stélkou a vysokými tenkými apotécii, která mají na povrchu hustou vrstvu žlutozelené pruiny. Juvenilní exempláře s kratšími stopkami a málo vyvinutou stélkou mohou být zaměněny za vzácnější druh C. brachypoda.

Na území celé Evropy i ČR se jedná o relativně hojný druh, který si více nežli na vlastnosti substrátu potrpí na typ mikrostanoviště. Vyhledává stinnější a vlhčí místa, zpravidla v lesních porostech a skalních komplexech, skrytá před srážkami. Typicky se jedná o báze stromů, nakloněné kmeny, vývraty a skalní převisy. Kromě borky roste také na kořenech, dřevě, půdě, mechorostech, rostlinném detritu a kyselých skalách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae Chaenotheca


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 406, z toho ověřených 273. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023