Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattsson & Middelb.

prachouleček

Prachouleček tvořící v čerstvém stavu sivě zelenou, jemně moučnatou stélku a vysoká, pokroucená, černě stopkatá apotécia s kulovitým kapitulem („hlavičkou“). Vrcholová část stopkatých apotécií bývá často šedavě ojíněná.

Typickým stanovištěm jsou různé štěrbiny a před deštěm chráněné plochy borky a měkkého tlejícího dřeva přestárlých stromů, torz a pařezů. Může však růst např. i na rostlinném detritu pod převisy skal. Tento lišejník patří k typickým boreálně-montánním prvkům starých vlhkých lesů. Na vhodných mikrostanovištích však může růst i v odlišných podmínkách, jak je tomu v případě dvou recentních českých lokalit v Českém krasu a Slavkovském lese. Další současné údaje pocházejí také ze Šumavy, jinak byl tento druh uváděn z našeho území pouze historicky. I ve střední Evropě se jedná o poměrně vzácný lišejník, který má více údajů pouze z Alp (např. Nimis et al. 2018) a Karpat.

Literatura: Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024