Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell

prachouleček

Typickými znaky tohoto druhou jsou vysoká štíhlá apotécia s rezavě hnědým ojíněným v jejich horní části. Lišejník roste zpravidla na stojícím dřevě a pařezech jehličnatých dřevin (hlavně smrku), ale může se objevovat i na dřevě listnáčů a borce smrků. Preferuje stinná mikrostanoviště ve starých boreálních lesích. Ve střední Evropě se jedná o velmi vzácný prachouleček, který byl zatím nalezen pouze na několika horských lokalitách. Na našem území byl zaznamenán až v nedávné době na bázích smrků v lesních porostech pod Sněžkou v Krkonoších.

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024