Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

prachouleček chloupkatý

Drobný lišejník charakteristický zanořenou stélkou, obsahující fotobionta z rodu Trentepohlia, a žlutě ojíněnými plodnicemi dosahujícími sotva 1 mm výšky. Vyskytuje se především jako epifyt na různých listnatých dřevinách, vzácně i jehličnanech, ve stinných i světlých typech lesa, ale i v parkové krajině. Preferuje místa chráněná před deštěm, jako např. nakloněné kmeny a jejich báze nebo štěrbiny hrubé borky. Chaenotheca hispidula je temperátním, v Evropě široce rozšířeným, avšak vzácnějším lišejníkem. V ČR roste vzácně v zachovalých lesích nížinných až horských poloh. Současné údaje pocházejí z jižní části státu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Coniocybomycetes Coniocybales Coniocybaceae Chaenotheca


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021