Chaenotheca hygrophila Tibell

prachouleček vlhkomilný

Chaenotheca hygrophila je vzácný druh připomínající C. sphaerocephala, od níž se liší dobře vyvinutým excipulem a ekologickými preferencemi. Roste na dřevě jehličnanů, zvláště na pahýlech a pařezech v jehličnatých lesích. Řadí se k boreálním lišejníkům a v Evropě je velmi vzácná. Selva (2003) ho považuje za druh pozdních sukcesních stadií. Ze střední Evropy je zatím znám pouze z několika nedávno publikovaných lokalit na Šumavě (Boubín, Velká niva, Jezerní luh).

Literatura: Selva S.B. (2003): Using calicioid lichens and fungi to assess ecological continuity in the Acadian Forest Ecoregion of the Canadian Maritimes. – Forestry Chronicle 79: 550–558. Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024