Chaenotheca laevigata Nádv.

prachouleček nálevkovitý

Prachouleček nálevkovitý se vyznačuje zanořenou stélkou obsahující trebouxioidní řasu, žlutě ojíněnými, relativně vysokými plodnicemi a elipsoidními askosporami. Roste na kyselé borce jehličnanů i listnáčů a na dřevě pahýlů či pařezů. Patří k převážně boreálně-montánním lišejníkům a vykazuje tudíž preference k jehličnatým až smíšeným lesům. Ve střední Evropě patří k vzácným lišejníkům možná i proto, že se jedná o druh pozdnějších sukcesních stadií lesa (Selva 2003). Z našeho území existují pouze dva publikované doklady: habrový pahýl v údolí Jihlavky u Hartvíkovic (Nádvorník 1938, Suza 1944) a borka pařezu smrku v NPR Praděd v Hrubém Jeseníku (Malíček et al. 2019).

Literatura: Nádvorník J. (1938): Nouveaux et intéressants lichens de Tchécoslovaquie. – Věstník Královské české společnosti nauk 1937/20: 1–3. Suza J. (1944): Sedmý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu Přírodovědeckého v Brně 25: 78–89. Selva S.B. (2003): Using calicioid lichens and fungi to assess ecological continuity in the Acadian Forest Ecoregion of the Canadian Maritimes. – Forestry Chronicle 79: 550–558. Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. (2019): Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. – Biodiversity and Conservation 28: 3497–3528.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Coniocybales Coniocybaceae ChaenothecaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024