Chicitaea cristinae (Guzow-Krzem., Łubek, Kubiak & Kukwa) Guzow-Krzem., Kukwa & Lendemer

krevnatec

Sterilní lišejník s hladkou až bradavčitou stélkou a okrouhlými sorály, který makroskopicky připomíná např. druh Pertusaria amara nebo zástupce rodu Ochrolechia. Apotecia byla zaznamenána pouze jednou (Malíček, nepubl.). Hlavním sekundárním metabolitem 2'-O-methylperlatolová kyselina, která je na TLC zpravidla detekována spolu s dalšími (až pěti) příbuznými látkami. Bodové reakce jsou negativní nebo lze pozorovat slabou UV fluorescenci a rychle mizející KC+ bledě červenou reakci sorálů a dřeně.

Loxospora cristinae je lišejníkem hladké borky listnatých dřevin, ale existují i nálezy z jehličnanů (Dietrich & Malíček 2019). Dosavadní údaje ukazují na výraznou preferenci starých listnatých a smíšených lesů od nížin do hor. Objevuje se zpravidla v druhově bohatých společenstvech a mezi stélkami dalších druhů může být snadno přehlížena. Lišejník byl popsán teprve nedávno (Guzow-Krzemińska et al. 2018), avšak rychle po popisu následovaly nálezy z řady evropských států. V ČR byl poprvé nalezen na borce dubu v PR Zvoníčkova na Plzeňsku (Šoun 2022).

Literatura: Dietrich M. & Malíček J. (2019): Cliostomum haematommatis und Loxospora cristinae – zwei wenig bekannte corticole, sorediöse Krustenflechten in der Schweiz. – Meylania 63: 22–29. Guzow-Krzemińska B., Łubek A., Kubiak D., Ossowska E. & Kukwa M. (2018): Phylogenetic approaches reveal a new sterile lichen in the genus Loxospora (Sarrameanales, Ascomycota) in Poland. – Phytotaxa 348: 211–220. Šoun J. (2022): Lišejníky přírodní rezervace Zvoníčkovna. – Erica 29: 3–14.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Sarrameanales Sarrameanaceae Chicitaea

nejčastější synonyma:Loxospora cristinae

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024