Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr.

šálečka šedorezavá

Tento horský skalní taxon s areolovitě-šupinkovitou stélkou a černými lecideovitými plodnicemi je z České republiky historicky známý pouze z našich nejvyšších pohoří, zejména Krkonoš (cf. Vězda & Liška 1999). Mikroskopicky je snadno poznatelný a prakticky nezaměnitelný díky kulovitým askosporám a modrozelenému pigmentu ve svrchní části výtrusorodé vrstvy. Nejrecentnější údaje pocházejí z Jeseníků, Krušných hor a ze Šumavy, odkud tento taxon historicky uvádí pouze Hilitzer (1929, jako Lecidea cinereorufa). Lišejník preferuje otevřenější, ale přitom před větrem chráněné skalní výchozy. Obvykle porůstá jemné spáry strmě nakloněných až kolmých stran silikátových balvanů a skalek bohatších na minerály (např. fylity či svory).

Literatura: Hilitzer A. (1929): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. Series III. – Acta Botanica Bohemica, Praha, 8: 104–118. Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České Republiky. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Sarrameanales Schaereriaceae SchaereriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024