Schaereria corticola Muhr & Tønsberg

šálečka korová

Jediný evropský epifytický zástupce rodu, obvykle nacházený jako sterilní hnědá sorediózní krusta mezi jinými druhy korovitých lišejníků. Vyskytuje se v horských lesnatých oblastech s humidním klimatem. Z ČR je tento poměrně vzácný boreální lišejník známý pouze z několika výše položených míst na Šumavě, a to z několika sběrů z kůry javoru klenu (Palice et al. 2018). Ke spolehlivému určení je zapotřebí chemická analýza pro ověření přítomnosti kyselin gyroforové a 5-O-methylhiasikové.

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Sarrameanales Schaereriaceae SchaereriaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024