Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux

šálečka temná

Dosti variabilní, nápadně tmavý, šedý až hnědý, skalní korovitý lišejník, charakteristický obsahem kyseliny gyroforové. Upřednostňuje tvrdé silikátové horniny (především žuly a ruly) s vysokým obsahem křemene a prosvětlená místa (otevřené skalní výchozy a balvanité sutě). Na některých sutích a ve vrcholových partiích Krkonoš může patřit společně se žlutými zástupci mapovníků (rod Rhizocarpon) k dominantním druhům lišejníků. Vyskytuje se prakticky ve všech našich vyšších pohořích. Na vhodných lokalitách s výskytem sutí a četnějších skalních útvarů sestupuje také do středních poloh (např. v Brdech).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Sarrameanales Schaereriaceae SchaereriaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 96, z toho ověřených 61. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024