Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.

dutohlávka chudobkokvětá

Červenoplodá dutohlávka s hustě šupinatými, žlutavými podétii, která obsahují kyselinu squamatovou (UV+ bíle). Vyrůstá na kyselé půdě, humusu či v polštářích mechů. Typickými stanovišti jsou balvanité sutě, ale objevuje se i na zazemněných sutích v horských lesích, rašeliništích, v porostech kosodřeviny, okolí balvanitých potoků a chladných roklích. Upřednostňuje mikroklimaticky vlhčí místa, např. plochy s dlouho vytrvávají sněhovou pokrývkou. Jedná se o boreálně-montánní až arkto-alpinský lišejník, který je v podmínkách střední Evropy vázaný na vyšší pohoří. V ČR se hojně vyskytuje pouze v Krkonoších, ale roztroušené údaje pocházejí i z dalších pohraničních pohoří. Ve vnitrozemí je známý ze sutí na vrchu Praha v Brdech. Údaje z pískovcových oblastí nezřídka patří atypicky šupinatým formám dutohlávek ze skupiny C. coccifera agg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 177, z toho ověřených 55. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024