Cladonia borealis S. Stenroos

dutohlávka severní

Cladonia borealis je lišejníkem ze skupiny C. coccifera agg. Od dutohlávky červcové se však liší přítomností kyseliny barbatové (UV+ šedomodře, relativně nevýrazná reakce) a puchýřnatými (knoflíkovitými) destičkami na povrchu podétií, zatímco C. coccifera tvoří šupinovité destičky.

V Evropě je dutohlávka severní uváděna hlavně z horských a boreálních oblastí, kde se objevuje na minerální půdě, ale také na humusu či na nepatrných vrstvičkách půdy na silikátových skalách. V ČR se vyskytuje roztroušeně ve všech výškových stupních a je známa dokonce i z písčin a hadcových podkladů. Obecně preferuje otevřená stanoviště. Nejvíce lokalit z našeho území pochází z podhorských oblasti, typicky ze sutí a skalních výchozů.

Literatura: Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2015): Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice. – Bryonora 55: 4–19.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Cladoniaceae CladoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 80, z toho ověřených 76. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024